4 Latar Belakang Perang Arab Israel Berdasarkan Sejarah

Perang Arab Israel merupakan perang yang sejak lama telah terjadi dan tetap menjadi sebuah isu yang menarik untuk dibahas. Konflik Arab-Israel merupakan sebuah konflik yang bersifat histori antar kedua bangsa, serta kepentingan-kepentingan beberapa aktor yang kemudian semakin memperkeruh suasana. Konflik ini bermula sejak zaman dimulainya keruntuhan kerajaan Ottoman hingga abad ke-20an dan merupakan cikal bakal […]