3 Asas Politik Islam Sesuai Syariat

Politik Islam merupakan suatu sistem politik dalam pandangan Islam. Disebut demikian karena hukum atau pandangannya berkaitan dengan bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam. Politik Islam ini mengurus ummat dengan menerapkan hukum Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, politik Islam adalah sistem politik yang mengatur urusan masyarakat (ummat) berdasarkan […]

3 Dampak Perang Shiffin Terhadap Perkembangan Islam

Perang Shiffin (Arab: وقعة صفين ) (Mei-Juli 657 Masehi) terjadi semasa zaman fitnah besar atau perang saudara pertama orang Islam dengan pertempuran utama terjadi dari tanggal 26-28 Juli. Pertempuran ini terjadi di antara dua kubu yaitu, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Talib di tebing Sungai Furat yang kini terletak di Syria (Syam) pada 1 Shafar tahun 37 Hijriah. Setelah terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan, Ali […]

3 Hal Bagaimana Perang Yang Dibolehkan Dalam Islam

Perang merupakan sebuah peristiwa yang amat mengerikan. Sebab dalam perang selalu meninggalkan bekas yang menyakitkan seperti hilangnya banyak nyawa dan juga kehancuran yang tak terhindarkan sebagaimana penyebab perang khandaq . Inilah mengapa perang menjadi tragedi kemanusiaan yang paling dihindari. Belajar dari sejaran dan betapa ganasnya perang dunia 1 dan 2 membuat dunia sadar bahwa untuk […]

11 Pembantaian Umat Islam Sepanjang Sejarah Paling Menakutkan

Islam datang dari tanah Arab pada sekitar akhir abad ke 5 oleh seorang nabinya Muhammad SAW. Pasca meninggalnya Sang Nabi, islam pada masa kilafah yang dimotori oleh para sahabatnya, berkembang sangat cepat. Ajaran Islam yang disebar melalui penaklukan melalui sistem kekhalifahan mampu menguasai jazirah Arab. Prestasi penaklukan oleh Islam ini diawali dari penaklukan wilayah Kekaisaran […]